במרפאה כלובי אשפוז חדישים ומרווחים. המרפאה פתוח רצוף בין השעות 8:30-20:00 ואשפוז יום

מתקיים בהשגחה צמודה של וטרינר.

אשפוז לילה וסופ"ש מומלץ בבית החולים, למעט מקרים שאינם דורשים השגחה צמודה.

dsc 2598